Janiszew.net.pl

Zebranie Sprawozdawcze OSP za rok 2014

W niedzielę 22 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiszewie za rok 2014. W zebraniu uczestniczyli licznie przybyli druhowie i druhny janiszewskiej jednostki oraz zaproszeni goście.

Przed rozpoczęciem obrad zebrani chwilą ciszy uczcili druhów strażaków zmarłych w minionym roku. Podczas zebrania podsumowano miniony rok pod względem wykonanych prac technicznych, osiągnięć w zawodach sportowo-pożarniczych oraz spraw finansowych jednostki. Zarząd poddał pod głosowanie nowy plan finansowy oraz plan prac na rok 2015. Przewodniczący obradom dh Władysław Karski zwrócił uwagę, iż w 2016 roku jednostka będzie obchodzić jubileusz 100-lecia jej powstania. Zebrani zadecydowali, że obchody jubileuszu zostaną połączone ze świętem patrona strażaków św. Floriana. Podczas obrad poruszano także kwestię zakupu nowego samochodu dla jednostki oraz nabycia łąki przyległej do strażnicy.

Podczas zebrania druhowie z janiszewskiej jednostki zebrali również mnóstwo pochwał za wynik osiągnięty w zeszłorocznych gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Drużyna otrzymała z tej okazju również pamiątkowy puchar za pobicie dotychczasowego rekordu w bojówce.

Korekta granic dekanatów diecezji włocławskiej

Zgodnie z dekretem biskupa włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa z 2 lutego 2015 roku, z początkiem miesiąca marca 2015 roku nastąpi zmiana struktury części dekanatów diecezji. Korekta administracyjna granic dotyczy m.in. parafii p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Janiszewie.

Zgodnie z reformą, mającą na celu wsparcie i usprawnienie działań duszpasterskich prowadzonych w obrębie dekanatów, dojdzie m.in. do rozwiązania dekanatów kolskiego I i kolskiego II oraz powołanie w ich miejsce dekanatów kolskiego i kościeleckiego, a także zmiana struktury innych dekanatów.

Wobec powyższego, od 1 marca 2015 roku parafia Janiszew wchodzić będzie w skład dekanatu kościeleckiego (pozostałe parafie tego dekanatu to: Kościelec, Białków Kościelny, Brudzew, Dobrów, Krzymów, Kuny, Wyszyna).

Wybory samorządowe 2014

W niedzielę 16 listopada 2014 roku odbyły się wybory samorządowe do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz na wójtów i burmistrzów. W wyniku głosowania poznaliśmy skład Rady Gminy Brudzew na kadencję 2014-2018.

Przedstawicielem sołectwa Janiszew w Radzie Gminy będzie - podobnie jak w kadencji minionej - Zdzisław Kaźmierczak, który był jedynym zgłoszonym kandydatem w wyborach.

Podobnie sytuacja wyglądała z wyborami wójta - jedynym kandydatem był Cezary Krasowski, który przez kolejną kadencję będzie sprawował swój urząd.

Bez powodzenia w wyborach do Rapy Powiatu Tureckiego startował z kolei Władysław Karski. Co prawda uzyskane przez niego 537 głosów było drugim wynikiem w pięciomandatowym okręgu wyboczym nr 3 (Brudzew, Dobra, Przykona), jednak stosowana w wyborach do rad powiatów metoda D'Hondta faworyzowała w tym przypadku komitety a nie kandydatów, na których oddano więcej głosów.

Dożynki Gminne

Tegoroczne dożynki gminne odbyły się w niedzielę, 24 sierpnia 2014 roku w parku w Kolnicy. Gospodarzem uroczystości było sołectwo Bratuszyn, a na Starostów wybrano Heainę i Jerzego Maciejewskich. Konkurs na wieniec dożynkowy wygrała delegacja z Bogdałowa.

Sołectwo Janiszew reprezentowała delegacja w składzie: Zdzisław Kaźmierczak, Marek Włodarczyk i Edward Oblizajek, która przekazała upieczony z tegorocznej mąki chleb. Ponadto panie z Koła Gospodyń Wiejskich (Zofia Kaźmierczak, Stanisława Przybył, Gertruda Karska, Krystyna Piotrowska) jak co roku częstowały na swoim stoisku własnoręcznie przygotowanymi smakołykami.

100-lecie OSP Brudzew

W piątek 15 sierpnia 2014 roku odbyły się uroczyste obchody 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzewie. Z tej okazji gruntowny remont przeszła brudzewska strażnica wraz z wieżą, gdzie zamontowano zagery oraz najnowocześniejszą w powiecie syrenę alarmową. Podczas uroczystości m.in. odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą mieszkańcom Brudzewa, którzy zginęli w czasie kampanii wrześniowej w 1939 roku, poświęcono figurę św. Floriana, a także nadanie nowego sztandaru jednostce.

Podczas uroczystości obecna była delegacja z jednostki OSP Janiszew w składzie: Marek Włodarczyk, Jacek Majtka, Jarosław Karski i Mirosław Wilczewski, a także Zdzisław Kaźmierczak jako radny gminy Brudzew oraz Władysław Karski - wicestarosta powiatu tureckiego i sekretarz Zarządu Powiatowego ZOSP RP. Druhowie z Janiszewa dokonali stosownych wpisów do Złotej Księgi oraz przekazali z tej okazji stosowny datek na rzecz Jubilatki.

Już za dwa lata, w roku 2016, swój jubileusz 100-lecia istnienia ochodzić będzie Ochotnicza Straż Pożarna w Janiszewie.